Headless Umbraco CMS Triple

Headless CMS Umbraco implementatie

In het najaar van 2018 zijn wij een samenwerking aangegaan met Triple IT in Alkmaar. Met hen hebben we een tweetal projecten uitgevoerd met het Umbraco CMS als uitgangspunt. In tegenstelling tot wat wij gewend zijn werd Umbraco bij deze projecten ingezet als Headless CMS. Doorgaans, wanneer wij werken met Umbraco, zorgen wij er eerst voor dat er een goede structuur in het CMS staat, waar vervolgens de pagina’s van de beoogde website op basis van gekoppelde templates weergegeven worden.

Bij het gebruik van een Headless CMS gaat dat net een beetje anders. De content wordt dan, zoals gebruikelijk, beheerd in Umbraco, alleen wordt er geen gebruik gemaakt van templates die de weergave op de website bepalen. In plaats daarvan wordt de website gegenereerd op basis van het React Framework, wat in deze projecten werd opgezet door een frontend-developer die Triple IT aanleverde. Wij hebben voor elke soort pagina (DocumentType) in Umbraco API's geschreven om de data van de pagina te ontsluiten. In de frontend werden die vervolgens gebruikt om de pagina’s op te bouwen.

Het grote voordeel van dit het gebruik van headless CMS is dat de data makkelijker ontsloten kan worden en beschikbaar gemaakt wordt voor verschillende platforms. Omdat wij de DocumentTypes uit Umbraco door ModelsBuilder in de code als objecten beschikbaar stellen, kunnen strongly-typed objecten worden gegenereerd. Een ander voordeel is dat dat de data aangeboden kan worden als een JSON-object en dat de aanpassingen hierdoor zeer makkelijk door te voeren zijn. Wanneer er in Umbraco een nieuwe property toegevoegd wordt, kan deze property met aanpassingen toegevoegd worden aan het uiteindelijk object.

Al met al een leuke en leerzame nieuwe ervaring met deze manier van werken. Wij zijn hartstikke blij met de mooie samenwerking met Triple IT.