Hoogwegt Dashboard

Dashboard voor Hoogwegt

Als onderdeel van het intranet wil Hoogwegt een aantal medewerkers extra inzicht geven in marktontwikkelingen. Om hen hierbij te helpen is een dashboard ontwikkeld waarin een Excel kan worden geupload en deze vertaald wordt naar een visuele weergave (grafiek) met een verleden + toekomstbeeld. Ook kan worden teruggegaan in de tijd.

Dit was onze eerste implementatie van een GraphQL oplossing in combinatie met Vue.js. GraphQL is een krachtige manier om een API te faciliteren. In tegenstelling tot een REST API waarin voor elke request alle door de API aangeboden data terug komt, is het bij GraphQL mogelijk een query te doen op beschikbare data. Hierdoor kan de bevrager (in dit geval de frontend van Vue.js) zelf bepalen welke informatie benodigd in welke situatie door dezelfde endpoint/query op verschillende manieren te bevragen.