SignChain blockchain applicatie

Het kan je haast niet ontgaan zijn in de afgelopen twee jaar: Blockchain. Door de Bitcoin-rage die het nieuws lange tijd gevuld hield, is de aandacht voor Blockchain enorm gestegen. Blockchain kan veel meer dan alleen het uitwisselen van digitale munten. De technologie heeft de potentie de wereld te veranderen op een schaal zoals het internet dat heeft gedaan in de afgelopen twintig jaar.

In het kort: Blockchain is een technologie waarmee gegevens vastgelegd kunnen worden zonder tussenkomst van een centrale autoriteit. De blockchain bestaat uit stukken data die we  blocks noemen. Doordat deze blocks een verwijzing bevatten naar het voorgaande blok, ontstaat er een virtuele ketting. Een groot voordeel van de Blockchain is dat data, nadat het is aangemaakt, niet meer veranderd kan worden.

Naast het voordeel dat data na aanmaken niet meer aangepast kan worden, is er een hogere mate van veiligheid omdat er geen centrale plek is waar de data opgeslagen, wat makkelijker te hacken zou zijn. Data gaat minder snel verloren omdat er, als er een kopie verloren gaat, er altijd nog ‘nodes’ zijn die de verloren data nog hebben en zo terug kunnen halen. Tussenkomst van een partij die autorisatie van data-uitwisseling verzorgd is niet meer nodig, met kostenbesparingen als gevolg. Tot slot is er altijd te achterhalen wie welke data heeft toegevoegd, dus volledige transparantie.

Maar wat kunnen we hier nu mee?

Je kent het vast wel. Er is een document en dit heeft je handtekening nodig. Je print het uit, tekent het document en maakt er een foto van of scant het in om het vervolgens weer op te sturen. Een omslachtig en achterhaald proces.

Online zijn hier genoeg oplossingen voor waar je met een digitale handtekening een document kan tekenen of iemand vragen om te tekenen. Dit is mooi, maar in hoeverre zijn dit soort documenten ook daadwerkelijk niet meer aanpasbaar? Is de server waarop dit staat wel betrouwbaar? Of staat de server wel op Europees grondgebied?

Met de Blockchain technologie is er een oplossing voor deze tekortkomingen aan de huidige online diensten. En zo is SignChain blockchain applicatie ontstaan. Het idee is vrij simpel:

Begin met de upload van een document in SignChain, bijvoorbeeld een arbeidscontract, leaseovereenkomst of geheimhoudingsverklaring. Het is mogelijk om een login te vereisen voor toegang tot het document. Bepaal vervolgens welke autoriteit mensen krijgen die toegang krijgen tot het document:

  1. Lezers (alleen kijken), denk aan HR-medewerker
  2. Reviewers (toevoegen comments), de werknemer/werkgever/teamleider
  3. Beslissers/ondertekenaars (ondertekenen), directie/werknemer

Bepaal een processtroom waarbij het document gereviewd kan worden (bijvoorbeeld met comments), aanpassingen doorgevoerd kunnen worden en uiteindelijk (opnieuw) ter ondertekening wordt aangeboden.

Wanneer iedereen het eens is over de inhoud kan het document ondertekend worden door meerdere partijen. Een bevestiging van de ondertekening kan in een mail verstuurd worden en biedt indien gewenst een unieke link aan waarmee iedereen het ondertekende document zou kunnen inzien en eventueel historie over hoe dit is ontstaan. Het proces kan opnieuw worden gestart als blijkt dat het originele document is gewijzigd.